[VK MAGAZINE] [V.K.L.A] [Bs As Bands:Indice / Noticias] [LVK]


17.2.09

Buck-Tick - PARADE ~Respective Tracks Of BUCK-TICK~


Buck-Tick - PARADE ~Respective Tracks Of BUCK-TICK~ [2005.12.21]
01 - Kiyoharu - Just One More Kiss
02 - J - Iconoclasm
03 - Balzac - Moon Light
04 - Masami Tsuchiya - Mienai Mono wo Miyou to Suru Gokai Subete Gokai da
05 - Attack Haus - My Fuckin' Valentine
06 - Ken Ishii - Living on the Net (Ken Ishii Remix)
07 - Michirou Endo - Sasayaki
08 - Theatre Brook - Rokugatsu no Okinawa
09 - MCU (Kick The Can Crew) - Speed
10 - Runaway Boys (kyo and nackie) - Monster
11 - Age of Punk - Physical Neurose
12 - Rally - Aku no Hana
13 - Abingdon Boys School - Dress

No hay comentarios: